Radnja za promet i preradu ribe “PERUĆAC”

Vlasnik:

JELENA ILIJAŠEVIĆ

Šifra delatnosti:

1020 – Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

4638 – Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce

Žiro računi:

205-246882-43 – Komercijalna banka

Matični broj:

63700762

PIB:

108784783

PREUZMITE DOKUMENTA

Rešenje o registraciji u APR-u
PDV Evidencija
Rešenje o registraciji – uprava za veterinu